Centrum Odszkodowań Krakowiecki
ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH I RODZIN OFIAR WYPADKÓW»Strona główna

»O nas

»Nasza praca

»Jak działamy

»Oferta

Odszkodowania

poradnik poszkodowanego

wypadek komunikacyjny

przy pracy

w rolnictwie

»Trochę prawa

»Studium przypadków

»Praca

»Współpraca

»Ochrona danych osobowych

»Kontakt

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Zajmujemy się sprawami roszczeniowymi osób, które doznały obrażeń fizycznych i szkód materialnych na skutek wypadków drogowych w sytuacji kiedy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek.
Tak więc uzyskujemy odszkodowania dla:
 • rodzin ofiar wypadków,
 • pasażerów samochodów, motocykli i innych pojazdów zmotoryzowanych, które uległy wypadkowi np. pasażerów taxi, autobusów, pociągów oraz innych środków komunikacji miejskiej,
 • kierowców pojazdów w tym również rowerzystów, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy,
 • pieszych potrąconych na pasach bezpieczeństwa.
Odszkodowanie uzyskujemy z polisy OC sprawcy wypadku, nawet wtedy kiedy osoba kierująca nielegalnie weszła w posiadanie pojazdu. Natomiast jeśli sprawca wypadku nie posiadał polisy OC, dochodzone jest odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z którego uzyskujemy również odszkodowanie wówczas, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i jest nieznany.

PAMIĘTAJ !!!

Zgodnie z kodeksem cywilnym:
Małoletni , który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę ( art.426 k.c.). ,a więc dziecku które nie ukończyło lat trzynastu nie można przypisać winy.


ODSZKODOWANIA

Pomożemy Ci, jeżeli:
 • Miałeś wypadek będąc pasażerem, pieszym, rowerzystą, kierowcą
 • Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku
 • Nie otrzymałeś odszkodowania z "OC SPRAWCY" bądź innego ubezpieczenia
 • Odszkodowanie było zbyt małe w stosunku do odniesionych obrażeń
 • Nie masz pieniędzy na leczenie i dalszą rehabilitację - Czujesz się pokrzywdzony!
 • Sprawca zbiegł z miejsca wypadku i jest nieznany!
 • Byłeś poszkodowany w innym wypadku niż komunikacyjny
W Twoim imieniu wystąpimy między innymi o :
 • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową (na mieniu i osobie),
 • zadośćuczynienie, czyli pieniężne wyrównanie za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów leczenia, rentę, utracone zarobki,
 • zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną,
 • odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania.
Dochodzimy odszkodowań za wszystkie powstałe szkody:
 1. osobowe
 2. rzeczowe
 3. majątkowe
 4. rolnicze
Odzyskujemy odszkodowania za zdarzenia nawet do 20 lat wstecz (szkody osobowe).


zostań naszym
PUNKTEM INFO
otrzymasz 20%
PRZY STAŁEJ WSPÓŁPRACYwystarczy jeden telefon!
603 603 628
Najwyższe prowizje dla agentów!Napisz do nas
biuro@krakowiecki.com.pl


zostań naszym
INFORMATOREM
otrzymasz 10%

ODSZKODOWANIA :: WYPADEK :: ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE :: SZKODY :: KOMUNIKACYJNE :: PRZY PRACY :: CENTRUM ODSZKODOWAŃ :: KRAKOWIECKI WALDEMAR

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody komunikacyjne, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i inne wypadki.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2011 CENTRUM ODSZKODOWAŃ KRAKOWIECKI