Centrum Odszkodowań Krakowiecki
ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH I RODZIN OFIAR WYPADKÓW»Strona główna

»O nas

»Nasza praca

»Jak działamy

»Oferta

»Trochę prawa

»Studium przypadków

»Praca

»Współpraca

»Ochrona danych osobowych

»Kontakt

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapytania ofertowego jest CENTRUM ODSZKODOWAŃ Waldemar Krakowiecki z siedzibą w Odolionie (87-700) Aleksandrów Kuj. przy ul. Szosa Ciechocińska 1B;

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Państwa dane będą przechowywane przez firmę świadczącą usługę konta poczty elektronicznej, która gwarantuje pełną poufność przesyłanych informacji na rzecz administratora danych osobowych;

5. Dane zgromadzone w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres trwania zgody na przetwarzanie ale nie dłużej niż 14 dni;

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;

8. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

9. Przekazanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację zapytania ofertowego.

zostań naszym
PUNKTEM INFO
otrzymasz 20%
PRZY STAŁEJ WSPÓŁPRACYwystarczy jeden telefon!
603 603 628
Najwyższe prowizje dla agentów!Napisz do nas
biuro@krakowiecki.com.pl


zostań naszym
INFORMATOREM
otrzymasz 10%

ODSZKODOWANIA :: WYPADEK :: ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE :: SZKODY :: KOMUNIKACYJNE :: PRZY PRACY :: CENTRUM ODSZKODOWAŃ :: KRAKOWIECKI WALDEMAR

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody komunikacyjne, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i inne wypadki.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2011 CENTRUM ODSZKODOWAŃ KRAKOWIECKI