Centrum Odszkodowań Krakowiecki
ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH I RODZIN OFIAR WYPADKÓW»Strona główna

»O nas

»Nasza praca

»Jak działamy

»Oferta

»Trochę prawa

»Studium przypadków

»Praca

»Współpraca

»Ochrona danych osobowych

»Kontakt

STUDIUM PRZYPADKÓW


Data zdarzenia:1999r.
Ubezpieczyciel:TUiR WARTA S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - zderzenie pojazdów
Proponowane odszkodowanie:16.255,50 zł
Wynegocjowana kwota:75.855,50 zł

Na drodze publicznej w miejscowości Grab gm. Czermin doszło do wypadku drogowego, gdzie kierujący samochodem osobowym m-ki Ford Transit nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków doprowadzając do zderzenia z samochodem m-ki Audi 80, którym kierował nasz Klient. W wyniku wypadku poszkodowany doznał:
 • złamania obu piramid kości skroniowych z ciężkim urazem czaszkowo - mózgowym i złamaniem podstawy czaszki,
 • krwiaka przymózgowego w okolicy skroniowej lewej,
 • rozerwania struktur ucha.

Na skutek odniesionych obrażeń doszło także do obustronnego uszkodzenia ucha, owodniowego uszkodzenia nerwu twarzoczaszki po stronie lewej, uszkodzenia nerwu odwodzącego prawego.
Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakończył sprawę wydaniem decyzji o wypłacie kwoty 15.400 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 855,50 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia.
Nasze działania doprowadziły do powołania komisji lekarskiej z udziałem poszkodowanego i wypłacenia dalszej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 20.000,00 zł. Następnie rozpoczęto negocjacje odnośnie wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. W efekcie końcowym ubezpieczyciel przystał na propozycję zawarcia ugody na łączną kwotę 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia.


Data zdarzenia:2007r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - upadek z przyczepy
Proponowane odszkodowanie:9.000,00 zł pomniejszone o 50 % przyczynienia do powstania szkody
Wynegocjowana kwota:9.000,00 zł bez przyczynienia

W 2007 r. podczas wykonywania prac rolniczych (ładowanie siana na przyczepę ciągnika) nasz klient spadł z przyczepy doznając skręcenia kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakończył sprawę wydaniem decyzji o wypłacie kwoty 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia, pomniejszając ją jednocześnie o 50 % przyczynienia do powstania szkody. Nasze działania doprowadziły do uwolnienia naszego Mocodawcy od niesłusznie przypisywanego mu zarzutu przyczynienia się do powstania szkody.


Data zdarzenia:2007r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - potrącenie rowerzysty
Proponowane odszkodowanie:60.712,38 zł pomniejszone o 70 % przyczynienia do powstania szkody
Wynegocjowano:zmniejszenie przyczynienia do 30 %

Do wypadku doszło na trasie Jasiony - Pietrzyk, gdzie kierujący samochodem ciężarowym m-ki MAN nienależycie obserwował drogę i potrącił poruszającego się rowerem naszego Klienta. W wyniku wypadku poszkodowany doznał:
 • stłuczenie klatki piersiowej ze złamaniem żeber od III do VIII lewej strony w tym złamanie podwójne żeber od III do VI,
 • niedodma lewego płuca z krwiakiem pourazowym jamy opłucnowej,
 • złamanie lewej łopatki z przemieszczeniem,
 • złamanie prawej kości łonowej i kulszowej,
 • złamanie kości kulszowej lewej i biodrowej z przemieszczeniem.

Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakończył sprawę wydaniem decyzji o wypłacie kwoty 60.712,38 zł, pomniejszając ją jednocześnie o 70 % przyczynienia do powstania szkody.
Nasze działania doprowadziły do zmniejszenia przyczynienia po stronie naszego Mocodawcy z 70 % do 30 %, zwiększając tym samym kwotę wypłaconego odszkodowania o prawie 25 tys. zł.


Data zdarzenia:2003r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - potrącenie na przejściu dla pieszych
Proponowane odszkodowanie:51.356,48 zł
Wynegocjowana kwota:96.574,06 zł

W 2003 r. w Suwałkach nasz Klient przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych został potrącony przez kierującego samochodem marki Ford Focus. Poszkodowany zgłosił się do nas w celu weryfikacji wysokości uzyskanego przez poprzedniego pełnomocnika odszkodowania w kwocie 51.356,48 zł. Na skutek wypadku poszkodowany doznał obrażeń w postaci:
 • wieloodłamowe złamanie goleni prawej powikłane ropnym zapaleniem kości,
 • jednostronne złamanie miednicy,
 • złamanie kości krzyżowej,
 • wstrząśnienie mózgu z nerwica pourazową,
 • stłuczenie płuca prawego,
 • złamanie nosa z przemieszczeniem,
 • złamanie czterech zębów,
 • złamanie łopatki prawej,
 • złamanie kości jarzmowej lewej,
 • pourazowy zespół psychodeliczny.

Na podstawie analizy akt szkody nasi prawnicy uznali, iż pełnomocnik znacznie zaniżył wniesione roszczenia i dopuścił się wielu uchybień w trakcie procesu likwidacji szkody. Z tego też tytułu spełniona kwota odszkodowania jest znacznie zaniżona.
Po przedstawieniu dodatkowych dowodów przeprowadzono komisję lekarską oraz na jej podstawie ubezpieczyciel dopłacił dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości 10.000,00 zł oraz zwrócił koszty leczenia w wysokości 217,58 zł. Dalsze negocjacje doprowadziły do podpisania ugody na dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 35.000,00 zł, w skutek naszych działań poszkodowany uzyskał ponad 90% dopłaty odszkodowania.


Data zdarzenia:~ sprawa w toku ~
Ubezpieczyciel:TU Generali S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - zderzenie pojazdów
Proponowane odszkodowanie:odmowa
Wynegocjowana kwota:20.000,00 zł - kwota bezsporna, postępowanie w toku

W wyniku wypadku poszkodowana została pasażerka samochodu osobowego m-ki Łada. Sprawcą wypadku był maż naszej Klientki, kierujący samochodem będącym ich współwłasnością. Poszkodowana zgłosiła się do nas w celu weryfikacji decyzji ubezpieczyciela odmawiającej wypłaty na jej zadośćuczynienia z uwagi na fakt, iż była ona współwłaścicielem samochodu sprawcy wypadku.
Działania naszej firmy doprowadziły do przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę, wypłaty kwoty bezspornej w wysokości 20.000,00 zł. Obecnie przeprowadzono badanie lekarskie poszkodowanej i trwają negocjacje dotyczące ostatecznej kwoty zadośćuczynienia.


Data zdarzenia:~ sprawa w toku ~
Ubezpieczyciel:Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - potrącenie rowerzysty
Wynegocjowana kwota:200.743,36 zł - postępowanie w toku

W dniu - sprawa w toku - roku w miejscowości Konewka doszło do wypadku gdzie, kierujący pojazdem marki Opel Kadet, który naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, potrącił poruszającego się rowerem naszego Klienta. W wyniku wypadku poszkodowany doznał:
 • licznych złamań odcinka kręgosłupa piersiowego,
 • wieloodłamowego złamania trzonu Th4 i Th5 z przemieszczeniem odłamów do kanału kręgowego,
 • bezwładu kończyn dolnych z ciętymi zaburzeniami czucia,
 • stłuczenia głowy z licznymi ranami.

Przeprowadzone przez nas postępowanie likwidacyjne pozwoliło na wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 200.000,00 zł, zwrot kosztów leczenie w kwocie 743,36 zł. Ponadto uzyskano rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1.000,00 zł m-cznie oraz rentę wyrównawczą w wysokości 882,00 zł miesięcznie.
Mając na uwadze, iż w naszej ocenie wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, a ubezpieczyciel nie zaakceptował zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody, zmuszeni byliśmy wystąpić na drogę sądową.
W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji celem wystosowania pozwu o zapłatę p-ko UFG.


Data zdarzenia:2008r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:szkoda rzeczowa - odszkodowanie z AC
Proponowane odszkodowanie:46.591,80 zł
Wynegocjowana kwota:64.161,10 zł

Poszkodowany zgłosił się do nas w celu weryfikacji wysokości uzyskanego odszkodowania za szkodę rzeczową wypłaconą z tytułu ubezpieczenia AC w kwocie 46.591,80 zł. Na podstawie analizy akt szkody prawnicy uznali, iż ubezpieczyciel znacznie zaniżył wypłaconą kwotę odszkodowania i dopuścił się wielu uchybień w trakcie procesu likwidacji szkody. Z tego też tytułu spełniona kwota odszkodowania jest znacznie zaniżona.
Po przedstawieniu dodatkowych dowodów ubezpieczyciel dopłacił dalszą kwotę odszkodowania w wysokości 15.508,20 zł, odsetki za nieterminową realizację szkody w wysokości 1.439,10 zł oraz zwrócił błędnie naliczone składki na ubezpieczenie AC w kwocie 622,00 zł.


Data zdarzenia:2007r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - zderzenie pojazdów
Proponowane odszkodowanie:odmowa
Wynegocjowana kwota:20.512,74 zł

W dniu 2007 roku w miejscowości Wojnowice doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym poszkodowany został nasz Klient. Kierujący samochodem marki Fiat, który wyprzedzając w miejscu do tego zabronionego samochód marki Iveco doprowadził do zderzenia tegoż pojazdu z samochodem osobowym marki mercedes. Nasz Klient był pasażerem samochodu osobowego marki Mercedes. Poszkodowany w wyniku przedmiotowego wypadku doznał:
 • urazu głowy wraz ze wstrząśnieniem mózgu,
 • wieloodłamowego złamania przynasady dalszej kości ramiennej prawej.

Z uwagi na fakt, iż sprawca szkody nie został wykryty roszczenia dotyczące zadośćuczynienia zostały skierowane na zasadzie ryzyka do ubezpieczyciela pojazdu m-ki Iveco.
Wskutek błędnej interpretacji obowiązującego prawa przez PZU S.A. nasze roszczenia zostały oddalone a akta sprawy przekazane do ubezpieczyciela pojazdu, którym poruszał się nasz Klient.
Nasze działania doprowadziły do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez PZU S.A. wypłatę zgłoszonych roszczeń w całości w kwocie 20.000,00 zł oraz odsetek za nieterminową likwidację szkody w wysokości 512,74 zł.


Data zdarzenia:2003r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - śmierć pieszego
Proponowane odszkodowanie:odmowa
Wynegocjowana kwota:50.000,00 zł

Do wypadku doszło 2003 r., gdzie kierujący ciągnikiem m-ki Ursus C-330 nie zachowując należytych środków ostrożności ruszając do tyłu spowodował upadek stojącego z tyłu ciągnika poszkodowanego i zgniatanie jego tułowia elementami pługa, w wyniku czego doszło do śmierci poszkodowanego.
Z uwagi na odmowę uznania roszczenia odszkodowania dla rodziców z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci syna rodzina zmarłego zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w dochodzeniu należnego im odszkodowania.
Po zebraniu dokumentacji i przeprowadzeniu negocjacji, ubezpieczyciel uznał zasadność roszczenia wniesionego przez pełnomocnika i wypłacił w drodze ugody kwotę 50.000 zł tytułem stosownego odszkodowania dla rodziców po śmierci syna.


Data zdarzenia:2007r.
Ubezpieczyciel:TUiR WARTA S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - śmierć pasażera
Proponowane odszkodowanie:odmowa
Wynegocjowana kwota:40.667,64 zł

Wypadek miał miejsce w dniu 2007 roku w Krajewie Korytkach, w którym śmierć poniosły córki naszej Klientki, pasażerki samochodu osobowego m-ki Ford. Sprawcą zdarzenia był kierujący samochodem osobowym marki Ford, który wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla samochodu ciężarowego marki Volvo doprowadzając do zderzenia.
W odpowiedzi na zgłoszone w imieniu naszej Klientki roszczenia stosownego odszkodowania po śmierci dwóch córek TUiR WARTA S.A. wystosowało odmowę uznania zasadności wniesionych roszczeń. Konsekwencją odmowy ubezpieczyciela było skierowanie przez pełnomocnika do Dyrekcji TUiR WARTA S.A. skargi na sposób przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Wynikiem skargi było przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku oraz wpłata na rzecz matki stosownego odszkodowania po śmierci dwóch córek w wysokości 30.000,00 zł, zwrotu kosztów pogrzebu w kwocie 10.667,64 zł oraz odsetek za nieterminową likwidację szkody w wysokości 4.735,88 zł.
Mając na uwadze, iż w ocenie pełnomocnika wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, a ubezpieczyciel nie zaakceptował zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody, sprawę skierowano na drogę sądową.
W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji celem wystosowania pozwu o zapłatę p-ko TUiR WARTA S.A.


Data zdarzenia:2008r.
Ubezpieczyciel:TU Inter Risk S.A.
Typ zdarzenia:wypadek komunikacyjny - szkoda rzeczowa (spalenie pojazdu)
Proponowane odszkodowanie:odmowa
Wynegocjowana kwota:7.334,10zł oraz 12.653,60zł

W 2008 r. doszło do podpalenia samochodu marki Mazda, w wyniku czego doszło do zapalenia samochodu dwóch sąsiadujących samochodów m-ki Opel stanowiących własność naszych Klientów.
Opierając się na zasadzie ryzyka roszczenia dotyczące odszkodowania za zniszczone samochody zostały skierowane do ubezpieczyciela samochodu m-ki Mazda.
Wskutek błędnej interpretacji obowiązującego prawa przez TU Inter Risk S.A. nasze roszczenia zostały oddalone.
Nasze działania doprowadziły do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę oraz wypłatę odszkodowania odpowiednio: dla pierwszego poszkodowanego w kwocie 7.000,00 zł oraz odsetek za nieterminową likwidację szkody w wysokości 334,10zł; dla drugiego poszkodowanego w kwocie 12.100,00 zł oraz odsetek za nieterminową likwidację szkody w wysokości 553,60zł.


Data zdarzenia:2001r.
Typ zdarzenia:zderzenie pojazdów

W 2001r. w Trzciance kierujący samochodem marki "Opel Omega" umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że wjechał podczas zjeżdżania z wiaduktu kolejowego na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwnej strony samochodem marki "Polonez", którego kierującym był nasz Klient.
W skutek wypadku poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci: złamania przezkretarzowego kości udowej lewej, złamania dolnego bieguna rzepki prawej, stłuczenia przedramienia lewego, stłuczenia klatki piersiowej, złamanie stawu kolanowego, złamania 5 zębów przednich.
W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił w roku 2002 kwotę w wysokości 40.000zł tytułem zadośćuczynienia.
Dalsze działania doprowadziły do uzyskania dożywotniej renty w wysokości 740zł/m-c, czyli 8880zł rocznie oraz jej kapitalizacji za trzy lata wstecz od daty zgłoszenia roszczeń w wysokości 23.500 zł.
W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko ubezpieczyciela odnośnie dopłaty zadośćuczynienia w kwocie 42.500 zł z uwagi na orzeczony 55% uszczerbek na zdrowiu.


W 2000 roku w miejscowości Nowa Wieś Wielka kierujący samochodem osobowym marki Toyota Corolla na skutek niezachowania należytej ostrożności doprowadził do zdarzenia, w którym została poszkodowana piesza. Poszkodowana doznała:
 • uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu,
 • uraz kolana prawego,
 • uraz prawego nadgarstka z wytworzonym stawem rzekomym,
 • ogólnych potłuczeń ciała.

Przedmiotowe obrażenia wymagały hospitalizacji oraz leczenia farmakologicznego.
Za pośrednictwem pełnomocnika prowadzono postępowanie likwidacyjne podczas którego wielokrotnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawiało wypłaty odszkodowania dla Poszkodowanej. W konsekwencji we wrześniu 2009 roku TU wypłaciło w drodze decyzji zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł oraz zwrot kosztów opieki w kwocie 6.576,00 zł


W dniu 2007 r. w Toruniu doszło do wypadku drogowego, w którym poszkodowany został pasażer samochodu marki VW Transporter - który zwrócił się do nas o pomoc. Sprawcą przedmiotowego zdarzenia był kierujący, który w wyniku nie dostosowania prędkości do warunków jazdy doprowadził do zderzenia.
Poszkodowany w wyniku przedmiotowego wypadku doznał następujących urazów:
 • stłuczenia podudzia prawego,
 • rany tłuczonej skóry podudzia prawego.
Poszkodowany po wypadku osobiście zgłosił roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za szkodę. W konsekwencji na podstawie decyzji poszkodowany otrzymał odszkodowanie tytułem zadośćuczynienia w kwocie 2.000 zł. Po przejęciu przez nas sprawy w oparciu o analizę akt szkody, pełnomocnik stwierdził, iż TU znacznie zaniżyło wypłacone odszkodowanie oraz dopuścił się wielu uchybień w trakcie procesu likwidacji szkody. Po przedstawieniu dodatkowych dowodów i przeprowadzeniu negocjacji ubezpieczyciel wypłacił w ramach ugody odszkodowanie w łącznej wysokości 7.500 zł.


Data zdarzenia:2001r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.

W 2001 r. poszkodowana uczestniczyła w wypadku, do którego doszło w miejscowości Płońsk. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Ford wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierującej rowerem poszkodowanej. Poszkodowana zgłosiła się do nas po ośmiu latach, od dnia zdarzenia. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy - PZU S.A. Poszkodowana w wyniku wypadku doznała złamania kręgu L1. Początkowo zakład ubezpieczeń spełnia na rzecz naszej klientki kwotę bezsporna zadośćuczynienia w kwocie 5.000 zł. Po wykonaniu komisji lekarskiej opiewającej na 4 % uszczerbku na zdrowiu, bezpośrednio powiązanego z przedmiotowym wypadkiem komunikacyjnym pełnomocnik rozpoczął negocjacje ugodowe. Proces likwidacji przedmiotowej szkody został zakończony zawarciem ugody na łączną kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia.


Data zdarzenia:2008r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.

Poszkodowana zgłosiła się do nas po wypadku, w jakim została poszkodowana. Poszkodowana jest 63 letnią kobietą. W chwili wypadku nasza Klientka była pasażerką samochodu Marki Mercedes (bus). W trakcie ostrego hamowania pojazdu, poszkodowana upadła doznając wieloodłamowego złamania kości udowej prawej oraz licznych potłuczeń całego ciała. Niezwłocznie po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń kieruje naszą Klientkę na komisje lekarską, jak również wypłaca kwotę bezsporną zadośćuczynienia w skandalicznej kwocie 3.000 zł. Następnie na pisemne wezwanie wystosowane w imieniu poszkodowanej TU dopłaca bezsporne zadośćuczynienie w kwocie 21.000 zł. W międzyczasie prowadzona jest również likwidacja szkody z ubezpieczenia NW, zakończone wypłatą na rzecz naszej Klientki świadczenia w kwocie 2.000 zł. po zebraniu pełnej dokumentacji medycznej z kontynuowanego leczenia powypadkowego (ortopedycznego i rehabilitacyjnego) zakład ubezpieczeń zostaje wezwany do organizacji końcowej komisji lekarskiej i zakończenia procesu likwidacji szkody. po interwencji pełnomocnika Towarzystwo ubezpieczeń PZU S.A. wypłaca dodatkowe 24.000 zł tytułem zadośćuczynienia. W trakcie prowadzonego procesu likwidacji szkody zgłoszone zostają także koszty leczenia i koszty dojazdów karetką, zrefundowane przez TU w całości. W chwili obecnej rozpoczęte zostały negocjacje pod kontem wynegocjowania na rzecz nasze Klientki kwoty odpowiedniej tytułem zadośćuczynienia za 35 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.


Data zdarzenia:1996r.
Ubezpieczyciel:PZU S.A.

Współpraca z poszkodowanym rozpoczęła się po przeszło 10 latach prowadzonego przez PZU S.A. procesu likwidacji szkody. Poszkodowany zwrócił się do nas z wątpliwościami, co do zasadności wypłaconych na jego rzecz świadczeń, a przede wszystkim z zapytaniem czy są to sumy odpowiednie. Po analizie dokumentacji pełnomocnik stwierdza, iż PZU S.A. radykalnie zaniżyło kwotę zadośćuczynienia, jak również pominęło wiele istotnych dla wysokości zadośćuczynienia faktów. Ponadto prowadzenia likwidacji szkody przez okres 10 lat jest niedopuszczalne, a przede wszystkim niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TU PZU S.A. wypłaca na rzecz poszkodowanego 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia, spełniając także na bieżąco wszelkiego rodzaju koszty leczenia, dojazdów itp. Po interwencji pełnomocnika PZU S.A. niezwłocznie dopłaca zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł, 25.000 zł zaległej renty na zwiększone potrzeby oraz bieżące świadczenie rentowe w kwocie 800,00 zł miesięcznie. Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej TU dopłaca na rzecz poszkodowanego 15.000 zł tytułem zadośćuczynienia. W imieniu klienta zaproponowana została ugoda, jednakże zakład ubezpieczeń nie podejmuje negocjacji, sprawa trafia do sądu.


Pan Jacek miał wypadek w 2005 r. gdzie doznał:
 • uraz głowy,
 • złamania II i III żebra,
 • pęknięcia wątroby,
 • stłuczenia nerek,
 • złamania lewego uda.

PZU S. A. wypłaciło 45.000,00 zł zadośćuczynienia, przyznając 50 % przyczynienia za jazdę z pijanym kierowcą oraz jazdę bez pasów bezpieczeństwa. Pełnomocnik zgromadził niezbędną dokumentację wskazującą na fakt, iż przyznane przyczynienie jest bezzasadne i po naszym odwołaniu, Towarzystwo Ubezpieczeń zniosło je całkowicie i przy 31 % uszczerbku na zdrowiu wypłaciło łącznie 60.000,00 zł zadośćuczynienia oraz oprócz tego koszty opieki, koszty dojazdu oraz koszty leczenia.

ODSZKODOWANIA :: WYPADEK :: ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE :: SZKODY :: KOMUNIKACYJNE :: PRZY PRACY :: CENTRUM ODSZKODOWAŃ :: KRAKOWIECKI WALDEMAR

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody komunikacyjne, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i inne wypadki.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2011 CENTRUM ODSZKODOWAŃ KRAKOWIECKI